PRZEDSZKOLNY TURNIEJ EKOLOGICZNY “PRZEDSZKOLAK MAŁY I DUŻY PRZYRODZIE SŁUŻY”

Pani Zosia i p. Renatka zorganizowały dla najstarszych grup z naszego przedszkola turniej ekologiczny.

Trzy drużyny zmagały się w rozwiązywaniu zadań z zakresu ekologii.

Naszą grupę reprezentowali: Nina, Mikołaj i Aleksander.

Nad poprawnością wykonywanych zadań czuwała komisja w składzie: dyrektor Teresa Kachniarz, wicedyrektor Agnieszka Rokicka i p. Magda.

Wszystkie drużyny wykazały się dużą wiedzą z zakresu ochrony przyrody.

Obejrzeliśmy też pokaz mody z materiałów z recyklingu, którą zaprezentowały Jagoda, Klaudia i Nina.

GRATULUJEMY!!!

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum