Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

 

     „Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024” ustalony przez Prezydenta Miasta Lublin w załączniku do zarządzenia nr 121/12/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 grudnia 2022 roku.

 

         Wniosek należy wypełnić poprzez platformę rekrutacyjną dla rodziców, dostępną na stronie: Link do strony

         Wydrukowany wniosek należy złożyć w formie papierowej jedynie w przedszkolu pierwszego wyboru.

            O przyjęciu do przedszkola nie decyduje kolejność składania wniosków.

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum