Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się

w terminie od 7 do 18 marca 2022 roku,

natomiast rekrutacja uzupełniająca w terminie

od 23 maja do 27 czerwca 2022 roku.

 

Rekrutacja przeprowadzana jest wg następującego harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz terminów składania dokumentów, w roku szkolnym 2022/2023:

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami:

   od 7.03.2022 r. od godz. 8.00 do 18.03.2022 r. do godz. 15.00.

2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym: 8.04.2022 r. godz. 12.00.

3. Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym: od 8.04.2022 r. od godz. 12.00                   do 15.04.2022 r. do godz. 15.00.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym: 19.04.2022 r. godz. 12.00.

Rekrutacja uzupełniająca:

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami: od 23.05.2022 r.      od godz. 8.00 do 27.05.2022 r. do godz. 15.00.

2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym: 20.06.2022 r.  godz. 12.00.

3. Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym: od 20.06.2022 r. godz. 12.00 do 24.06.2022 r. do godz. 15.00.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym: 27.06.2022 r. o godz. 12.00.

 

Poniżej zamieszczamy link do załącznika do zarządzenia nr 79/1/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także terminów składania dokumentów, w roku szkolnym 2022/2023. Link do załącznika

 

Informujemy, iż na rok szkolny 2022/2023

zmieniła się wartość punktowa kryteriów:

• kryteria ministerialne mają po 20 punktów każde

• kryterium zamieszkania na terenie gminy Lublin ma 200 punktów (jest to kryterium automatyczne w systemie)

• kryteria gminne mają inne wartości niż w roku ubiegłym – zgodnie z załączoną uchwałą. Link do uchwały

 

Wniosek należy wypełnić poprzez platformę rekrutacyjną dla rodziców, dostępną na stronie. Link do strony Wydrukowany wniosek należy złożyć w formie papierowej jedynie w przedszkolu pierwszego wyboru. O przyjęciu do przedszkola nie decyduje kolejność składania wniosków.

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 50 dostępny jest do wglądu w siedzibie placówki oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 50.

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum