LISTOPAD W GRUPIE IV

Tematyka:

1. A deszcz pada i pada.

2. Co powinniśmy wiedzieć o Polsce?

3. Zdrowie naszym skarbem.

4. Co ułatwia pracę w domu?

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne wynikające z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Fizyczny obszar rozwoju dziecka:  Dziecko:  w dalszym ciągu poznaje zasady obowiązujące w grupie przedszkolnej oraz rozkład dnia przedszkolaka. Uczy się samodzielności i samoobsługi przy wykonywaniu podstawowych czynności higienicznych, ubieraniu się, rozbieraniu, spożywaniu posiłków. Dziecko uczy się zasad bezpieczeństwa i kultury osobistej, np. podczas witania się i żegnania. Uczestniczy w różnorodnych zabawach ruchowych, tanecznych; motorycznych, przy muzyce; rozwija ogólną sprawność ruchową.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:  Dziecko dziecko adaptując się do nowego otoczenia uczy się rozpoznawać emocje swoje i innych; nabywa świadomość, że uczucia przyjemne i nieprzyjemne  odczuwają i przeżywają wszyscy; szuka wsparcia w sytuacjach trudnych; uczy się wyrażać swoje emocje i uczucia w formie werbalnej i pozawerbalnej.

Społeczny obszar rozwoju dziecka: Dziecko  utrwala zasady zachowania w grupie przedszkolnej wg „Kodeksu Przedszkolaka”, zapoznane zostaje w sposób obrazowy, zrozumiały dla niego ze swoimi prawami; uczy się swoich podstawowych obowiązków. Odczuwa przynależność do rodziny, grupy przedszkolnej; próbuje używać zwrotów grzecznościowych; obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka:  Dziecko  bogaci słownictwo o nowe pojęcia, związane z tematyką zajęć; poznaje utwory literatury dziecięcej;  wyraża swoje rozumienie świata za pomocą komunikatów werbalnych i pozawerbalnych (j.w.); rozwija mowę, myślenie, uczy się skupiać uwagę; próbuje odpowiadać na zadawane pytania, dotyczące np. treści obrazka; słucha wierszy, piosenek, bajek; uczestniczy w zabawie w teatr; próbuje podejmować samodzielną aktywność poznawczą; uczestniczy w zabawach tematycznych, plastycznych, dydaktycznych i innych; uczestniczy w obserwacjach przyrodniczych.

 

UTWORY do NAUKI

 

Piosenka „Polska – moja ojczyzna”   sł. i muz. K. Gowik

1. Polska to moja ojczyzna.

Stolicą Polski jest Warszawa.

Każdy Polak chętnie przyzna,

że jest piękna i ciekawa!

 

Ref.: Trzy symbole najważniejsze Polska ma:

pierwszy – to flaga biało-czerwona,

drugi – to orzeł w złotej koronie,

trzeci to hymn o wielkiej odwadze.

W tych symbolach serce Polski płonie.

W tych symbolach serce Polski płonie.

 

2. Kiedyś stolicą było Gniezno,

a potem Kraków, Płock i Poznań.

Lecz niezmiennie rzeka Wisła

płynie tu, gdzie jest nasza Polska.

Ref.: Trzy symbole najważniejsze Polska ma…

 

Józef Piłsudski” A. Dziechciarczyk

Jedenasty listopada

Dzień Niepodległości

Niech w sercu Polaka

Ta data zagości

Ponad wiek niewoli

I życia w zaborach

Dzięki Piłsudskiemu

Wolności nadeszła pora

Poprowadził Legiony

Drogą do zwycięstwa

Pokazał jak walczyć

Nie znał słowa klęska

Wódz naczelny Polski

Nigdy się nie poddał

Losy swej Ojczyzny

Matce Bożej oddał

By za jej wstawieniem

Bóg czuwał nad krajem

Co z trzech części

Jednym kawałkiem się staje

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum