MARZEC – GRUPA IV

TEMATYKA:

1.Bajki i baśnie.

2. W marcu jak w garncu.

3. Jak dbać o zdrowie na przedwiośniu.

4. Nadchodzi wiosna.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne wynikające z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Fizyczny obszar rozwoju dziecka:

Dziecko: – w dalszym ciągu poznaje zasady obowiązujące w grupie przedszkolnej oraz rozkład dnia przedszkolaka. Uczy się samodzielności i samoobsługi przy wykonywaniu podstawowych czynności higienicznych, ubieraniu się, rozbieraniu, spożywaniu posiłków. Dziecko uczy się zasad bezpieczeństwa i kultury osobistej, np. podczas witania się i żegnania oraz w rożnych sytuacjach życia codziennego. Uczestniczy w różnorodnych zabawach ruchowych, tanecznych; motorycznych, przy muzyce; rozwija ogólną sprawność ruchową.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:

Dziecko: –  uczy się rozpoznawać emocje swoje i innych; nabywa świadomość, że uczucia przyjemne i nieprzyjemne odczuwają i przeżywają wszyscy; szuka wsparcia w sytuacjach trudnych; uczy się wyrażać swoje emocje i uczucia w formie werbalnej i pozawerbalnej.

Społeczny obszar rozwoju dziecka:

Dziecko: – utrwala zasady zachowania w grupie przedszkolnej, zgodnie z „Kodeksem przedszkolaka”, zapoznane zostaje w sposób obrazowy, zrozumiały dla niego ze swoimi prawami; uczy się swoich podstawowych obowiązków; odczuwa przynależność do rodziny, grupy przedszkolnej;  używa zwrotów grzecznościowych; obdarza uwagą osoby dorosłe oraz inne dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka:

Dziecko: – bogaci słownictwo o nowe pojęcia, związane z tematyką zajęć; poznaje utwory literatury dziecięce; – wyraża swoje rozumienie świata za pomocą komunikatów werbalnych i pozawerbalnych; rozwija mowę, myślenie, uczy się skupiać uwagę; próbuje odpowiadać na zadawane pytania, dotyczące np. treści obrazka; słucha wiersza, piosenki, bajki; uczestniczy w zabawie w teatr; próbuje podejmować samodzielną aktywność poznawczą; uczestniczy w zabawach tematycznych, plastycznych, dydaktycznych i innych ; bierze udział w obserwacjach przyrodniczych.

 

Wiersz „Ruch to zdrowie” B. Koronkiewicz

Nie siedź za długo przy komputerze,
lepiej pojeździć jest na rowerze.
Bo ruch to zdrowie, każdy to powie,
wie o tym duży i mały człowiek.
Przy telewizji też nie trać czasu,
idź z rodzicami lepiej do lasu.
Bo ruch to zdrowie, każdy to powie,
kto nie wie, kiedyś się o tym dowie.
Lubisz oglądać książki, rysować?
Rób przerwy, by się gimnastykować.
Bo ruch to zdrowie, każdy to powie,
każdy dbać musi o swoje zdrowie


Piosenka „Marzec – czarodziej”

 

1. Gdy marzec do nas przychodzi,
wtedy śmieje się cały świat.
Zielone liście na drzewach,
a w ogrodzie wiosenny kwiat.


Ref. Bo marzec to jest czarodziej,
co świat w kolory przemienia.
I białe zaspy śniegowe,
w biel przebiśniegów zmienia. /x2

2. Krokusy i tulipany
uśmiechają do słońca się.
A szpaki co przyleciały,
posprzątały już budki swe.


Ref. Bo marzec… /x2


3. Przyroda się obudziła,
już bociany na łące są.
I swoje olbrzymie gniazda
Szykują na letnią noc.
Ref. Bo marzec… /x2

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum