LISTOPAD – GR IV

1. Jestem małym patriotą.

2. Jak przekazujemy informacje.

3. Mój przyjaciel miś.

4. Tutaj rosły paprocie .

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne wynikające z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Fizyczny obszar rozwoju dziecka:

Dziecko: – w dalszym ciągu poznaje zasady obowiązujące w grupie przedszkolnej oraz rozkład dnia przedszkolaka. Uczy się samodzielności i samoobsługi przy wykonywaniu podstawowych czynności higienicznych, ubieraniu się, rozbieraniu, spożywaniu posiłków. Dziecko uczy się zasad bezpieczeństwa i kultury osobistej, np. podczas witania się i żegnania. Uczestniczy w różnorodnych zabawach ruchowych, tanecznych; motorycznych, przy muzyce; rozwija ogólną sprawność ruchową.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:

Dziecko: – adaptując się do nowego otoczenia uczy się rozpoznawać emocje swoje i innych; nabywa świadomość, że uczucia przyjemne i nieprzyjemne (związane np. z rozstaniem z rodzicami) odczuwają i przeżywają wszyscy; szuka wsparcia w sytuacjach trudnych; uczy się wyrażać swoje emocje i uczucia w formie werbalnej i pozawerbalnej.

Społeczny obszar rozwoju dziecka:

Dziecko: – utrwala zasady zachowania w grupie przedszkolnej, tzw. „kodeks przedszkolaka”, zapoznane zostaje w sposób obrazowy, zrozumiały dla niego ze swoimi prawami; uczy się swoich podstawowych obowiązków, np. odkładania zabawki na miejsce, z którego ją wzięło. Odczuwa przynależność do rodziny, grupy przedszkolnej; próbuje używać zwrotów grzecznościowych; obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka:

Dziecko: – bogaci słownictwo o nowe pojęcia, związane z tematyką zajęć; poznaje utwory literatury dziecięce;

– wyraża swoje rozumienie świata za pomocą komunikatów werbalnych i pozawerbalnych (j.w.); rozwija mowę, myślenie, uczy się skupiać uwagę; próbuje odpowiadać na zadawane pytania, dotyczące np. treści obrazka; słucha wiersza, piosenki, bajki; uczestniczy w zabawie w teatr; próbuje podejmować samodzielną aktywność poznawczą; uczestniczy w zabawach tematycznych, plastycznych, dydaktycznych i in; bierze udział w obserwacjach przyrodniczych.

LISTOPAD- GR IV

Piosenka: ,,Kocham Polskę”    

  1. Morze, góry, lasy, pola

moja droga do przedszkola.

Tata, mama, siostra, brat

to jest mój najlepszy świat.

Ref: Kto ty jesteś? Polak mały.

Mieszkam w Polsce w moim kraju.

Kocham Polskę sercem całym chociaż

jestem dzieckiem małym.

2. Czy to ptaszki, mrówki, osy?

Czy robaczki z rannej rosy?

Czasem słonko, czasem deszcz,

Polska najpiękniejsza jest.

Ref:

3. Polskie łany pełne zboża,

górskie szczyty, błękit morza,

lazur nieba, rzeki toń-

to jest nasz ojczysty dom.

Ref:

Wiersz :Symbole Polski”

Każde Państwo jak zapewne wiecie

ma trzy symbole ważne na świecie

My nasze symbole dobrze znamy

i pięknie je teraz przypominamy:

Hymn państwowy, godło Polski i ojczysta flaga-na nich się skupia nasza cała uwaga.

Piosenka: „ Polska flaga”

1. Każde państwo ma symbole,

które znają inne kraje,

hymn państwowy godło, flaga

im szacunek się oddaje.

Kiedy w świcie ją zobaczysz,

jak kołysze się na maszcie,

poznasz barwy narodowe,

przypisane Polsce właśnie.

Ref : Biel i czerwień – dwa kolory,

które każdy Polak zna.

To nasz symbol narodowy,

co od lat niezmiernie trwa.

Czasem godło ją ozdabia,

Czasem orła nie niej brak.

To jest właśnie polska flaga,

patriotyzmu piękny znak

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum