GRUDZIEŃ-Grupa I

 

 Tematyka:

  1. Poznajemy Dinozaury.
  2. Czekamy na Mikołaja.
  3. Prąd pomaga w przygotowaniach do świąt.
  4. Boże Narodzenie.

 

Efekty realizacji zadań wychowania przedszkolnego wynikające
z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

 

Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

Dziecko odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, recytuje wierszyki,

opowiada historyjki obrazkowe, zna najważniejsze tradycje i potrawy Świąt Bożego Narodzenia.

Dziecko śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce, reaguje na sygnały.

Dziecko klasyfikuje przedmioty, posługuje się pojęciami dotyczącymi życia zwierząt i roślin.

Dziecko wykonuje eksperymenty graficzne: farbą, kredkami, pastelami, plasteliną, z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.                                     

Społeczny obszar rozwoju dziecka.

Dziecko nawiązuje relacje rówieśnicze.

Dziecko posługuje się swoim imieniem.

Dziecko  komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

Dziecko przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu.

Dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.

Dziecko rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe

lub krótsze.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

Dziecko zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne.

Dziecko wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie.

Dziecko komunikuje potrzebę ruchu i odpoczynku.

 

 

 Piosenka do nauki ,,Mikołaj”

Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem,

bo gdzieś zgubił saneczki

w tę mroźną pogodę.

Hu,hu,ha,tra la,la,

co to za Mikołaj / 2x

 

2.Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku,

a prezenty dziś wiezie

dzieciom w bagażniku

Hu,hu,ha,tra,la,la

co to za Mikołaj /2x

Wiersz I. Salach ,,Choineczka”

Choineczka mała,

w lesie sobie stała,

wiatr ją lulał do snu,

więc się kołysała.

 

Przywieźli ją ludzie,

po zmarzniętej grudzie,

Teraz cieszy dzieci,

Widzicie jak świeci”?

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum