LISTOPAD – Grupa I

 

 Tematyka:.

  1. A deszcz pada i pada.
  2. Co powinienem wiedzieć o Polsce?
  3. Zdrowie naszym skarbem.
  4. Co ułatwia pracę w domu?

 

Efekty realizacji zadań wychowania przedszkolnego wynikające
z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

 

Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

Dziecko odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, recytuje wierszyki,

opowiada historyjki obrazkowe, wymienia oznaki lata, wie jak dbać o zdrowie.

Dziecko śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce, reaguje na sygnały.

Dziecko klasyfikuje przedmioty, posługuje się pojęciami dotyczącymi życia zwierząt i roślin.

Dziecko wykonuje eksperymenty graficzne: farbą, kredkami, pastelami, plasteliną, z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.                                     

Społeczny obszar rozwoju dziecka.

Dziecko nawiązuje relacje rówieśnicze.

Dziecko posługuje się swoim imieniem.

Dziecko  komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

Dziecko przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu.

Dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.

Dziecko rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe

lub krótsze.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

Dziecko zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne.

Dziecko wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie.

Dziecko komunikuje potrzebę ruchu i odpoczynku.

 

piosenka do nauki

“Pada deszczyk”

 słowa: Ludwik Wiszniewski

muzyka: Maria Kaczurbina

Pada, pada, deszczyk pada,

deszczu już za wiele,

deszczu już za wiele.

Pójdę do przedszkola, bo mi tam weselej. (bis)

Pożycz, pożycz mi, babuniu,

swego parasola,

swego parasola.

Chociaż deszczyk pada, pójdę do przedszkola. (bis)

wiersz do nauki:

“Barwy ojczyste” Czesław Janczarski

Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze
biel jest i czerwień.
Czerwień to miłość,
biel – serce czyste.
Piękne są nasze
barwy ojczyste.

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum