Marzec w Grupie VI

 

Tematyka:

  1. W marcu jak w garncu.
  2. Dbamy o zdrowie na przedwiośniu.
  3. Nadchodzi wiosna.
  4. W gospodarstwie.

 

Efekty realizacji zadań wychowania przedszkolnego wynikające z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

 

 

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

Dziecko przestrzega podstawowych zasad higieny. Uczestniczy w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem. Bierze udział w zabawach relaksacyjnych, rytmicznych oraz pląsach przy muzyce. Wykonuje czynności wymagające zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie. Bezpiecznie posługuje się nożyczkami. Wykonuje ćwiczenia oddechowe. Rozwija koordynację wzrokowo–ruchową.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

Dziecko stosuje zwroty grzecznościowe podczas zabawy. Dostrzega potrzeby innych. Rozpoznaje emocje: smutny, wesoły i zły. Wyraża swoje uczucia. Potrafi nazwać przyjemne i nieprzyjemne odczucia. Szanuje wytwory pracy innych oraz ich własność. Zwraca się o pomoc w trudnych sytuacjach.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

Dziecko uczestniczy we wspólnych zabawach. Dba o porządek w sali. Właściwie zachowuje się przy stole. Przestrzega wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie. Odpowiada na pytania nauczycieli i dzieci. Mówi o własnych potrzebach. Współdziała z innymi dziećmi podczas różnych prac plastycznych i zabaw ruchowych. Szuka kompromisu w trudnych sytuacjach.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

Dziecko uczestniczy w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy i opowiadań. Śpiewa piosenki i ilustruje je ruchem. Przelicza elementy w zakresie 5 i więcej. Rozpoznaje litery drukowane – małe i wielkie. Rozwija myślenie logiczne poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo–skutkowego i określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach. Nazywa kolejno pory roku, miesiące, dni tygodnia i pory dnia. Zwraca uwagę na kalendarze, ich rolę w określaniu dni tygodnia i miesięcy. Poznaje kalendarz pogody oraz zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla wiosny.

 

Piosenka „Marzec”
słowa: Dorota Kossakowska, muzyka: Mirosław Krysztopa

 

1. Uwaga wszystkie dzieci
Pan Marzec już tu leci.
Kapelusz ma na głowie
dzień dobry dziś wam powie.

Ref. Dzień dobry kwiaty, drzewa.
Piosenkę wam zaśpiewam.
O wiośnie, która biega
i strąca śnieżek z drzewa.

2. Pan Marzec pokazuje
Jak wiosna dziś czaruje.
Już kwitną przebiśniegi
nie straszne są im śniegi.

Ref. Dzień dobry kwiaty, drzewa…

3. Już ptaki przyleciały
Powitać wiosnę chciały.
Dziś słońce zobaczyły
I gniazda swe uwiły.

Ref. Dzień dobry kwiaty, drzewa…

 

Rymowanka „Idziemy gęsiego”

Idziemy drogą gęsiego,
noga za nogą kolego.
Po drodze gąski witamy,
radośnie sobie gęgamy.
Gę, gę, gę, gę, gę, gę.

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum