Wrzesień w Grupie VI

 

Tematyka:

1. W przedszkolu.

2. Oto ja.

3. Moja droga do przedszkola.

4. Jesień w sadzie i ogrodzie.

 

Efekty realizacji zadań wychowania przedszkolnego wynikające z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

 

 

I. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

Dziecko wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego. Dziecko odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych. Dziecko eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów i śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru. Dziecko wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar. Dziecko klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne. Dziecko przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

Dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje. Dziecko szanuje emocje swoje i innych osób. Przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu. Dziecko rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

Dziecko odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny i grupy przedszkolnej. Dziecko używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, a także w sytuacji wymagającej przeproszenia. Dziecko przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie. Dziecko nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość. Dziecko obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe.

IV. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

Dziecko uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne. Dziecko wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała. Dziecko inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki. Dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz.

 

“Podajmy sobie ręce” – piosenka

1. Chociaż świat dokoła
dziwny jest i wielki,
A my tacy mali,
mali jak kropelki.

Refren
Podajmy sobie ręce
w zabawie i w piosence,
W ogródku przed domem,
na łące zielonej.
Podajmy sobie ręce
przez burze i przez tęcze.
Pod gwiazda daleką,
nad rzeczka i rzeką.

2. Kiedy nagle z bajki
zniknie dobra wróżka.
Kiedy szary smutek
wpadnie do fartuszka.

 

“Lubię jesień” – wiersz

Lubię jesień w parku,

Lubię jesień w lesie.

Kiedy wiatr jesienny ciemne chmury niesie.

Deszcz co kapie z chmury,

liść co spada z drzewa

oraz “babie lato”, które wiatr rozwiewa.

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum