Listopad w Grupie VI 

 

Tematyka:

1. Jestem małym patriotą.

2. Jak przekazujemy informacje.

3. Mój przyjaciel miś.

4. Tutaj rosły paprocie.

 

 

Efekty realizacji zadań wychowania przedszkolnego wynikające z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

 

 

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

Dziecko: samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne oraz czynności samoobsługowe; porządkuje po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków; dba o porządek w szufladach indywidualnych; rozwija koordynację wzrokowo-ruchowej; uczestniczy w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce; przebywa na świeżym powietrzu: uczestniczy w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych; bezpiecznie posługuje się nożyczkami; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne; inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny; ubiera się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w różnych porach roku.

 

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

Dziecko: wyraża i nazywa różne emocje podczas zabaw; radzi sobie z emocjami poprzez udział w zabawach, rozmowach, słuchaniu wybranych utworów literackich; dostrzega potrzeby innych, szanuje ich; zaprasza inne dzieci do wspólnej zabawy; cieszy się z sukcesów innej osoby.

 

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

Dziecko: używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania; szuka kompromisu w trudnych sprawach; przestrzega wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie; współdziała z dziećmi w zabawie, podczas odpoczynku.

 

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

Dziecko: wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk  rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, recytuje wierszyki; ogląda zdjęcia, ilustracje, słucha wierszy, opowiadań; wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn).

 

 

Wiersz “Barwy ojczyste” Czesława Janczarskiego

Powiewa flaga,

gdy wiatr się zerwie.

A na tej fladze

biel jest i czerwień.

Czerwień to miłość,

biel – serce czyste.

Piękne są nasze

barwy ojczyste.

 

Piosenka „Kto ty jesteś?” – Maria Zofia Tomaszewska (Eduzmuz)

– Kto ty jesteś? – Polak mały.

– Jaki znak twój? – Orzeł biały.

– Gdzie ty mieszkasz? – Między swemi.

– W jakim kraju? – W polskiej ziemi.

– Czym ta ziemia? – Mą ojczyzną.

– Czym zdobyta? – Krwią i blizną.

– Czy ją kochasz? – Kocham szczerze.

– A w co wierzysz? – W Polskę wierzę.

 

Ref.: Polska, Polska, Polska, Polska Polska to jest ojczyzna moja.

Polska, Polska, Polska, Polska To ojczyzna ma. (bis)

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum