2022-02-03

Opłaty

Od 1 lutego  bieżącego roku, saldo opłat za przedszkole będzie dla Państwa dostępne zarówno na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy wejściu do przedszkola, jak również na stronie internetowej przedszkola w zakładce OPŁATY (w pliku PDF zamieszczonym poniżej).

Na podanych listach  Rodzice wyszukują swoje dziecko

po roku urodzenia

i 8 ostatnich cyfrach rachunku indywidualnego.

Kwoty należności dostępne są również w kancelarii przedszkola.

Ważne!!!

Saldo na raporcie może nie uwzględniać nierozliczonych jeszcze przez księgowość wpłat z ostatnich dni.

Jednocześnie przypominamy, iż opłatę za luty należy dokonać

do dnia 10 marca 2022 r.

 


2 października 2020 r.

Tytuł przelewu w opłatach za przedszkole

Dokonując opłaty za przedszkole w tytule przelewu proszę wpisywać tylko:

Imię i nazwisko dziecka oraz Przedszkole nr 50

Rodzice dzieci uczęszczających kolejny rok do przedszkola dokonują opłaty na nr konta z ubiegłego roku i nie  wpisują  numeru identyfikacyjnego w tytule przelewu.


REJESTRACJA GODZINY WEJŚCIA I WYJŚCIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” ulega zmianie sposób rejestracji godziny wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Lublin opłata za czesne naliczana jest za każdą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej (ponad 5 godzin dziennie) w wysokości 1,00 zł.

Do rejestracji wejść i wyjść rodzicom służyć będzie elektroniczny czytnik umieszczony przy wejściu do placówki. Rodzic będzie zaznaczał wejście i wyjście z przedszkola używając indywidualnego numeru PIN lub aplikacji mobilnej, za pomocą której rodzic będzie skanował kod QR umieszczony na tablicy informacyjnej.

Brak wykonania przez rodzica opisanych czynności skutkować będzie automatycznym zarejestrowaniem obecności dziecka w przedszkolu w pełnych godzinach pracy placówki tj. 6:00-17:00 .

Wszelkie informacje dotyczące dziecka, pobytu oraz wysokości opłat za pobyt dostępne będą dla rodzica po zalogowaniu się do dziennika elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej: https://logowanie.edu.lublin.eu/LoginPage.aspx?ReturnUrl=%2f%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f%252fcufs.edu.lublin.eu%253a443%252flublin%252fAccount%252fLogOn%26wctx%3drm%253d0%2526id%253dAdfsLight%2526ru%253d%25252flublin%25252fFS%25252fLS%25253fwa%25253dwsignout1.0%252526wreply%25253dhttps%2525253a%2525252f%2525252fuonetplus.edu.lublin.eu%2525252flublin%2525252fLoginEndpoint.aspx%26wct%3d2020-07-24T10%253a22%253a09Z

Do dziennika logujemy się wprowadzając adres e-mail podany w przedszkolu. Instrukcja do pierwszego logowania znajduje się tutaj: https://portal.edu.lublin.eu/jst/lublin/inline/4.aspx

W przypadku problemów z zalogowaniem prosimy o kontakt z przedszkolem w celu weryfikacji poprawności adresu e-mail.

Instrukcje dotyczące rejestracji pobytu za pomocą aplikacji mobilnej do pobrania tutaj: https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_users/a-podgajna/mobilna_rejestracja_obecnosci_instrukcja_dla_rodzicow.pdf

KOD DZIECKA DO POBRANIA W KANCELARII PRZEDSZKOLA.

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum