GRUDZIEŃ W GRUPIE V

TEMATYKA:

  1. Zima tuż, tuż.

  2. Prąd pomaga w przygotowaniu do Świąt.

  3. Boże Narodzenie.

REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka:  uczestniczy w zabawach ruchowych w sali i na powietrzu; inicjuje zabawy konstrukcyjne, wykorzystuje przy tym inne zabawki i materiały; wykonuje proste ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy;

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka: Dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, szanuje uczucia swoje i innych osób, używa do okazywania ich charakterystycznych dla dziecka, ale akceptowalnych dla innych form wyrazu; szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników; zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

Społeczny obszar rozwoju dziecka: Dziecko przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, nawiązuje relacje rówieśnicze; używa zwrotów grzecznościowych; ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz norm panujących w grupie; nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

Poznawczy obszar rozwoju dziecka: Dziecko wyraża swoje rozumienie świata i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych, np. tańca, ruchu, gestów, prac plastycznych, konstrukcji; odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki; eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją
wyobraźnię muzyczną;
wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy; posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz,
burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół
; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy); wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;

Piosenka ” List do Mikołaja”.

Do Ciebie list, Mikołaju, piszę, bo wiem, że istniejesz
Lecz nie wiem, czy go przeczytasz, a może Ty mnie wyśmiejesz?
Chciałabym prosić dla taty o siłę by mnie wychował
I jakąś magiczne lekarstwo, po którym by już nie chorował.

Święty Mikołaju, Panie prosto z raju
Za oknami śnieg i wiatru gwizd.
Sanie jak okręty, wiozą dziś prezenty
Ja do Ciebie piszę list.

A mamie daj inną pracę, ona jest wciąż poza domem
I nie ma czasu w ogóle. Tak bardzo tęskno mi do niej…
Wiem, że ciężko pracuje, w dalekiej Anglii się trudzi
Lecz tego czasu bez mamy już nikt mi nigdy nie zwróci.

Święty Mikołaju, Panie prosto z raju
Za oknami śnieg i wiatru gwizd.
Sanie jak okręty, wiozą dziś prezenty
Ja do Ciebie piszę list.

Dzieciom, co są szczęśliwe podaruj to, o czym marzą
Niechaj te białe święta dobrze im się kojarzą.
A dzieciom, co są bezdomne oddaj najlepiej wszystko
Niech maja chociaż w Wigilię prawdziwe domowe ognisko.

Święty Mikołaju, Panie prosto z raju
Za oknami śnieg i wiatru gwizd.
Sanie jak okręty, wiozą dziś prezenty
Ja do Ciebie piszę list.

Wiersz  „Zima” Józef Czechowicz

Pada śnieg, pró­szy śnieg,
wszę­dzie go na­wia­ło.
Da­chy są już bia­łe,
na uli­cach bia­ło.

Stroj­ne w biel, w srebr­ny puch
la­tar­nie się wdzię­czą.
Dzyń-dzyń-dzyń-dzyń-dzyń-dzyń,
dzwon­ki sa­nek brzę­czą.

Pada śnieg, pró­szy śnieg,
bie­lut­ki jak mle­ko.
W skle­pach gwar, w skle­pach ruch:
– Gwiazd­ka nie­da­le­ko!

Jesz­cze dzień, jesz­cze dwa,
chłop­cy i dziew­czyn­ki!
Będą stać niby las
na ryn­ku cho­in­ki.

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum