GRUDZIEŃ W GRUPIE V

TEMATYKA:

1. Odwiedziny Mikołaja.

2. Zima  coraz bliżej.

3. Magia świąt Bożego Narodzenia.

4. Nasze zabawki.

Efekty realizacji zadań wychowania przedszkolnego wynikające
z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka:

Dziecko: utrwala zasady obowiązujące w grupie przedszkolnej oraz rozkład dnia przedszkolaka; samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne; wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;  uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:

Dziecko: przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu; szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników; dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej; dostrzega, że zwierzęta  posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;

Społeczny obszar rozwoju dziecka:

Dziecko: – utrwala zasady zachowania w grupie przedszkolnej, tzw. „kodeks przedszkolaka”; ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku; używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania; odczuwa przynależność do rodziny, grupy przedszkolnej;

Poznawczy obszar rozwoju dziecka:

Dziecko: – bogaci słownictwo o nowe pojęcia, związane z tematyką zajęć; poznaje utwory literatury dziecięcej; wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego; posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np.  zamarzanie wody.

Utwory do nauki:

Piosenka: Mikołajowa piosenka

(sł. i muz. Jolanta Kucharczyk).

Pada, pada śnieg na dworze
w uszy szczypie mróz
a Mikołaj z prezentami
jest już tuż, tuż, tuż

Co za radość – taki gość
głośno wola: ,, Ho, ho, ho,
Dzyń, dzyń dzwoni dzwoneczkami
i ma worek z prezentami!

Bardzo dobrze mi tu z wami
lecz już muszę iść
Wszystkie dzieci tak czekają
na mnie właśnie dziś.

Renifery w srebrnych saniach
powiozą mnie w dal,
elfy wciąż mi pomagają
bym zdążył na czas.

Wiersz:  Choinka w przedszkolu

Czesław Janczarski

Kolorowe świeczki,
kolorowy łańcuch.
Wkoło choineczki
przedszkolacy tańczą.

Serduszko z piernika,
pozłacany orzech.
Ciepło jest w przedszkolu,
chociaż mróz na dworze.

Za oknami – wieczór,
Złota gwiazdka błyska.
Bawi się w przedszkolu,
dziś rodzinka bliska.

Dziadzio siwobrody
wędruje po dworze.
Niesie do przedszkola
podarunki w worze.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum