LISTOPAD

Tematyka:

1. Jakie są moje obowiązki ?

2. Co powinienem wiedzieć o Polsce ?

3. Jaki jest mój kraj ?

4. Kosmos.

Efekty realizacji zadań wychowania przedszkolnego wynikające
z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

Dziecko rozpoznaje symbole narodowe: flagę, godło, hymn. Wie, że jest Polakiem i mieszka w Polsce. Dziecko wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego. Dziecko wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego. Dziecko słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów. Dziecko wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp. Dziecko wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy. Dziecko klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia. Dziecko wykonuje dodawanie i odejmowanie w możliwym dla siebie zakresie, liczy obiekty. Dziecko posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych: deszcz, burza, opadanie liści.

Społeczny obszar rozwoju dziecka.

Dziecko nawiązuje relacje rówieśnicze. Dziecko odczuwa swoją przynależność do grupy przedszkolnej. Dziecko używa zwrotów grzecznociowych podczas powitania, pożegnania. Dziecko respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób. Dziecko obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

Dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem. Dziecko rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

Dziecko spożywa posiłki z użyciem sztućców. Dziecko uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne. Dziecko inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki.

W domu ojczystym” – piosenka

Wszędzie, gdzie słychać naszą piosenkę
W mieście ogromnym, we wsi maleńkiej
To wszystko Polska, mieszkamy wszyscy
W domu ojczystym

Płyną piosenki swojskie i znane
Wisłą i Odrą, Bugiem i Sanem
To wszystko Polska, mieszkamy wszyscy
W domu ojczystym


Czy wam śpiewają górskie potoki
Czy wiatr znad morza pędzi obłoki
To wszystko Polska, mieszkamy wszyscy
W domu ojczystym

Znak” – wiersz

Czy ty wiesz, jaki to znak:

w czerwonym polu

biały ptak?

– Wiem –

odpowiedział Jędrek mały –

to jest znak Polski:

Orzeł Biały.

   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

                                                           

   

 

                                                     

                                               

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum