MAJ- GR II

TEMATYKA:

1. Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie?

2. Czyim domem jest łąka?

3. Czego życzę rodzicom?

4. Czego dzieci potrzebują do szczęścia?

ZADANIA:

Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

Dziecko wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego. Dziecko słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów. Dziecko wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp. Dziecko wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy. Dziecko klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia. Dziecko wykonuje dodawanie i odejmowanie w możliwym dla siebie zakresie, liczy obiekty. Dziecko posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych: śnieg, lud, szron. Dziecko podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi.

Społeczny obszar rozwoju dziecka.

Dziecko wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze. Dziecko używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia. Dziecko obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

Dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem. Dziecko szanuje emocje swoje i innych osób. Przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

Dziecko spożywa posiłki z użyciem sztućców. Dziecko uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne. Dziecko inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki.

Piosenka „Życzenia dla mamy i taty” 

muz. E. Jancewicz, sł. A. Karpińska

1. Kochana moja mamo, gdy wstałam dzisiaj rano
powiedział mi mój mis, że święto twoje dziś.
Więc sama się ubiorę, posprzątam też wieczorem,
za wszystkie miłe dni dziś podziękuje Ci.
Ref: Dużo słońca życzę Ci
i radosnych wszystkich dni.
Zdrowia przez calutki rok,
niech zmartwienia pożre smok, smok, smok!
2. Dziś samochody swoje poustawiałem w kole
niech trąbią tra-ta-ta, że święto tata ma.
Choć jeżdżę jak Kubica, to wyścig dam ci wygrać,
kolejkę moją dziś pożyczyć mogę ci.
Ref: Dużo słońca życzę Ci……………………..

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum