LUTY – GR II

TEMATYKA:

1.  Bajki i baśnie.

2. Zimowe zabawy.

3.Tajemnice kosmosu.

4. Doświadczenia.

Efekty realizacji zadań wychowania przedszkolnego wynikające
z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

Dziecko odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, recytuje wierszyki,

opowiada historyjki obrazkowe, wymienia oznaki zimy, wie jak dbać o zdrowie, zna zawód swoich rodziców .

Dziecko śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce, reaguje na sygnały.

Dziecko klasyfikuje przedmioty, posługuje się pojęciami dotyczącymi życia zwierząt i roślin.

Dziecko wykonuje eksperymenty graficzne: farbą, kredkami, pastelami, plasteliną, z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.                                     

Społeczny obszar rozwoju dziecka.

Dziecko nawiązuje relacje rówieśnicze.

Dziecko posługuje się swoim imieniem.

Dziecko  komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

Dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem. Dziecko szanuje emocje swoje i innych osób. Przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

Dziecko spożywa posiłki z użyciem sztućców. Dziecko uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne. Dziecko inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki.

 

Piosenka do nauki ,,Kosmiczna rodzina”

1.Na planecie Ziemia

wszyscy razem wirujemy

ale wcale tego nie czujemy.

Ref. W Układzie Słonecznym tak ciągle bez końca,

kosmiczne rodzeństwo okrąża złote Słońce.

Merkury, Wenus, Ziemia,

i Saturn i Uran z Neptunem

są ostatnimi planetami.

2.Ziemia jak ogromna

i bezpieczna karuzela,

w swą kosmiczną drogę nas zabiera.

Wiersz do nauki ,,Śnieg” B. Forma

Drobny śnieżek z nieba prószy,

bardzo zimno wszystkim w uszy,

szczypie nos, policzki, broda,

bo zimowa jest pogoda.

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum