Priorytety do realizacji w roku szkolnym 2022/2023

opracowane we współpracy

z Radą Rodziców Przedszkola nr 50 w Lublinie

 

 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw dzieci ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno.

 

2. „Sport to zdrowie” – wspomaganie zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci poprzez udział w różnorodnych zabawach ruchowych z uwzględnieniem elementów współzawodnictwa.

 

3. Budowanie współpracy z rodzicami, w szczególności z rodzicami dzieci niebędących obywatelami polskimi – wzbogacanie współpracy. Podejmować działania wspomagające rozwój dziecka we współpracy ze specjalistami: logopedą, psychologiem, pedagogiem specjalnym.

 

4. Kontynuacja realizowanych programów, projektów edukacyjnych i akcji charytatywnych. Podejmowanie nowych propozycji współpracy.

 

5. Systematycznie zamieszczać na stronie internetowej Przedszkola nr 50 wydarzenia         z poszczególnych grup, tematykę kompleksową, zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze i ciekawe artykuły promując przedszkole w środowisku lokalnym.

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum