Priorytety do realizacji w roku szkolnym 2020/2021 opracowane we współpracy z Radą Rodziców Przedszkola nr 50 w Lublinie.

 1. „Ruch i zabawa to ważna sprawa – sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka. Propagowanie zdrowego stylu życia” – modyfikacja i kontynuowanie koncepcji pracy przedszkola z roku szkolnego 2019/2020.
 2. Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez wprowadzenie dziecka w świat technologii.
 3. Działania wychowawcze przedszkola. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
 4. Realizacja innowacji pedagogicznej – Program wychowania przedszkolnego ,,Dar zabawy” autorstwa Barbary Bilewicz-Kuźnia.
 5. Realizacja założeń edukacji daltońskiej.
 6. Utrzymywanie placówki  w odpowiednim stanie technicznym, zapewnienie dzieciom, rodzicom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu z zachowaniem reżimu sanitarnego w związku z epidemią COVID – 19.

Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2020/2021

 1. Miś w świecie wielkiej literatury:
 • Książki dzieciństwa.
 • Mały Miś w świecie emocji.
 • Dbamy o zdrowie z Małym Misiem.
 1. Kubusiowi Przyjaciele Natury – XIII edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego.
 2. „Lublin to miasto, w którym mieszkam” – autorski program z zakresu edukacji regionalnej.
 3. Projekt edukacyjny “Nasze przedszkolaki jedzą zdrowe przysmaki”.
 4.  Ogólnopolski Projekt edukacyjny “Dzieci uczą Rodziców”.
Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum