Przedszkole nr 50 w Lublinie współpracuje z instytucjami:

♦ Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Warszawie

♦ Fundacja Marsz Zebry z Warszawy

♦ Komenda Miejska Policji w Lublinie

♦ Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie

♦ Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

♦ Urząd Miasta Lublin – Wydział Ochrony Środowiska

♦ Urząd Miasta Lublin – Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej

♦ II Komisariat Policji w Lublinie

♦ Straż Miejska w Lublinie

♦ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

♦ Żandarmeria Wojskowa – Lublin

♦ Dom Opieki Społecznej ,,Kalina”

♦ Hospicjum Małego Księcia w Lublinie

♦ Prawosławny Dom Opieki Społecznej w Lublinie

♦ Lubelska Scena Przedszkolaka

♦ Teatr Brzechwy z Lublina

♦ Uniwersytet Medyczny w Lublinie

♦ Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

♦ Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

♦ Studium Medyczne im. Liebharta w Lublinie

♦ Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna nr 5 w Lublinie

♦ Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego Filia nr 111

♦ Lubelska Szkoła Super Babci i Super Dziadka

♦ Muzeum Wincentego Pola w Lublinie

♦ Muzeum Wsi Lubelskiej

♦ Firma Aliplast w Lublinie

♦ Lokalne media – Panorama Lubelska , Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni,

♦ Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lublinie

♦ Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie

♦ Przedszkola i Szkoły Podstawowe Miasta Lublin

♦ Parafia pw. Matki Wspomożenia Wiernych w Lublinie

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum