LISTOPAD – GR III

1. Jaki jest mój kraj?

2. Gdzie można zobaczyć Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne wynikające z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Fizyczny obszar rozwoju dziecka:

Dziecko: – w dalszym ciągu poznaje zasady obowiązujące w grupie przedszkolnej oraz rozkład dnia przedszkolaka. Uczy się samodzielności i samoobsługi przy wykonywaniu podstawowych czynności higienicznych, ubieraniu się, rozbieraniu, spożywaniu posiłków. Dziecko uczy się zasad bezpieczeństwa i kultury osobistej, np. podczas witania się i żegnania. Uczestniczy w różnorodnych zabawach ruchowych, tanecznych; motorycznych, przy muzyce; rozwija ogólną sprawność ruchową.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:

Dziecko: – adaptując się do nowego otoczenia uczy się rozpoznawać emocje swoje i innych; nabywa świadomość, że uczucia przyjemne i nieprzyjemne (związane np. z rozstaniem z rodzicami) odczuwają i przeżywają wszyscy; szuka wsparcia w sytuacjach trudnych; uczy się wyrażać swoje emocje i uczucia w formie werbalnej i pozawerbalnej.

Społeczny obszar rozwoju dziecka:

Dziecko: – utrwala zasady zachowania w grupie przedszkolnej, tzw. „kodeks przedszkolaka”, zapoznane zostaje w sposób obrazowy, zrozumiały dla niego ze swoimi prawami; uczy się swoich podstawowych obowiązków, np. odkładania zabawki na miejsce, z którego ją wzięło. Odczuwa przynależność do rodziny, grupy przedszkolnej; próbuje używać zwrotów grzecznościowych; obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka:

Dziecko: – bogaci słownictwo o nowe pojęcia, związane z tematyką zajęć; poznaje utwory literatury dziecięce;

– wyraża swoje rozumienie świata za pomocą komunikatów werbalnych i pozawerbalnych (j.w.); rozwija mowę, myślenie, uczy się skupiać uwagę; próbuje odpowiadać na zadawane pytania, dotyczące np. treści obrazka; słucha wiersza, piosenki, bajki; uczestniczy w zabawie w teatr; próbuje podejmować samodzielną aktywność poznawczą; uczestniczy w zabawach tematycznych, plastycznych, dydaktycznych i in; bierze udział w obserwacjach przyrodniczych; wymienia nazwę swojego kraju i  jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło ,flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podanych, przysłowiach, legendach, bajkach.

LISTOPAD – GR III

Piosenka: ” Przybyli ułani pod okienko”.

Przybyli ułani pod okienkoPrzybyli ułani pod okienkoPukają wołają „puść panienko “Pukają wołają „puść panienko “
Zaświecił miesiączek do okienkaZaświecił miesiączek do okienkaW koszulce stanęła w nim panienkaW koszulce stanęła w nim panienka
„O Jezu a cóż to za wojacy”„O Jezu a cóż to za wojacy”„Otwieraj Nie bój się to czwartacy”„Otwieraj Nie bój się to czwartacy”
Przyszliśmy napoić nasze koniePrzyszliśmy napoić nasze konieZa nami piechoty pełne błonieZa nami piechoty pełne błonie

Wiersz z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Witamy wszystkich gości.

Dzisiaj święto Polski – Dzień Niepodległości.

Dzisiaj wielka jest rocznica– Jedenasty listopada.

Tym, co zmarli za Ojczyznę hołd dziś cała Polska składa.

Kochać flagę, kochać godło, Polskę czcić.

Kolor biały i czerwony to są Polski dwa kolory.

Żeby Polskę godnie czcić, To Polakiem trzeba być.

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum