Luty – GR III

1. Kim będę jak dorosnę?

2. Czy Kot w Butach był na weselu Kopciuszka?

3. Gdzie puka sztuka?

4. Co łączy kurę i dinozaura?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne wynikające z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Fizyczny obszar rozwoju dziecka:

Dziecko: – w dalszym ciągu poznaje zasady obowiązujące w grupie przedszkolnej oraz rozkład dnia przedszkolaka. Uczy się samodzielności i samoobsługi przy wykonywaniu podstawowych czynności higienicznych, ubieraniu się, rozbieraniu, spożywaniu posiłków. Dziecko uczy się zasad bezpieczeństwa i kultury osobistej, np. podczas witania się i żegnania. Uczestniczy w różnorodnych zabawach ruchowych, tanecznych; motorycznych, przy muzyce; rozwija ogólną sprawność ruchową.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:

Dziecko: – adaptując się do nowego otoczenia uczy się rozpoznawać emocje swoje i innych; nabywa świadomość, że uczucia przyjemne i nieprzyjemne (związane np. z rozstaniem z rodzicami) odczuwają i przeżywają wszyscy; szuka wsparcia w sytuacjach trudnych; uczy się wyrażać swoje emocje i uczucia w formie werbalnej i pozawerbalnej.

Społeczny obszar rozwoju dziecka:

Dziecko: – utrwala zasady zachowania w grupie przedszkolnej, tzw. „kodeks przedszkolaka”, zapoznane zostaje w sposób obrazowy, zrozumiały dla niego ze swoimi prawami; uczy się swoich podstawowych obowiązków, np. odkładania zabawki na miejsce, z którego ją wzięło. Odczuwa przynależność do rodziny, grupy przedszkolnej, narodu; próbuje używać zwrotów grzecznościowych; obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka:

Dziecko: – bogaci słownictwo o nowe pojęcia, związane z tematyką zajęć; poznaje utwory literatury dziecięce;

– wyraża swoje rozumienie świata za pomocą komunikatów werbalnych i pozawerbalnych (j.w.); rozwija mowę, myślenie, uczy się skupiać uwagę; próbuje odpowiadać na zadawane pytania, dotyczące np. treści obrazka; słucha wiersza, piosenki, bajki; uczestniczy w zabawie w teatr; próbuje podejmować samodzielną aktywność poznawczą; uczestniczy w zabawach tematycznych, plastycznych, dydaktycznych i in; bierze udział w obserwacjach przyrodniczych.

Jan Brzechwa

“Na wyspach Bergamutach”

Na wyspach BergamutachPodobno jest kot w butach,Widziano także osła,Którego mrówka niosła.
Jest kura samograjkaZnosząca złote jajka,Na dębach rosną jabłkaW gronostajowych czapkach.
Jest i wieloryb stary,Co nosi okulary,Uczone są łososieW pomidorowym sosie.
I tresowane szczuryNa szczycie szklanej góry,Jest słoń z trąbami dwiema.I tylko wysp tych nie ma.
Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum