MARZEC – GR III

1. Marcowa pogoda.

2. Z czego to jest zrobione? 

3. Święta Wielkanocne.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne wynikające z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Fizyczny obszar rozwoju dziecka:

Dziecko: – w dalszym ciągu poznaje zasady obowiązujące w grupie przedszkolnej oraz rozkład dnia przedszkolaka. Uczy się samodzielności i samoobsługi przy wykonywaniu podstawowych czynności higienicznych, ubieraniu się, rozbieraniu, spożywaniu posiłków. Dziecko uczy się zasad bezpieczeństwa i kultury osobistej, np. podczas witania się i żegnania. Uczestniczy w różnorodnych zabawach ruchowych, tanecznych; motorycznych, przy muzyce; rozwija ogólną sprawność ruchową.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:

Dziecko: – adaptując się do nowego otoczenia uczy się rozpoznawać emocje swoje i innych; nabywa świadomość, że uczucia przyjemne i nieprzyjemne (związane np. z rozstaniem z rodzicami) odczuwają i przeżywają wszyscy; szuka wsparcia w sytuacjach trudnych; uczy się wyrażać swoje emocje i uczucia w formie werbalnej i pozawerbalnej.

Społeczny obszar rozwoju dziecka:

Dziecko: – utrwala zasady zachowania w grupie przedszkolnej, tzw. „kodeks przedszkolaka”, zapoznane zostaje w sposób obrazowy, zrozumiały dla niego ze swoimi prawami; uczy się swoich podstawowych obowiązków, np. odkładania zabawki na miejsce, z którego ją wzięło. Odczuwa przynależność do rodziny, grupy przedszkolnej; próbuje używać zwrotów grzecznościowych; obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka:

Dziecko: – bogaci słownictwo o nowe pojęcia, związane z tematyką zajęć; poznaje utwory literatury dziecięce;

– wyraża swoje rozumienie świata za pomocą komunikatów werbalnych i pozawerbalnych (j.w.); rozwija mowę, myślenie, uczy się skupiać uwagę; próbuje odpowiadać na zadawane pytania, dotyczące np. treści obrazka; słucha wiersza, piosenki, bajki; uczestniczy w zabawie w teatr; próbuje podejmować samodzielną aktywność poznawczą; uczestniczy w zabawach tematycznych, plastycznych, dydaktycznych i in; bierze udział w obserwacjach przyrodniczych; dokarmia zwierzęta i ptaki zimą.

“W NASZYM OGRÓDECZKU”- PIOSENKA.

W naszym ogródeczku –piosenka
W naszym ogródeczku zrobimy porządki,
zrobimy porządki, zrobimy porządki.
Wygrabimy ścieżki, przekopiemy grządki,
przekopiemy grządki, raz, dwa, trzy.
Potem w miękką ziemię włożymy nasionka,
włożymy nasionka, włożymy nasionka.
Będą się wygrzewać na wiosennym słonku,
na wiosennym słonku raz, dwa, trzy.
Przyjdzie ciepły deszczyk i wszystko odmieni,
wszystko odmieni, i wszystko odmieni.
W naszym ogródeczku grządki zazieleni,
grządki zazieleni, raz, dwa, trzy

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum