W dniu 14 czerwca, reprezentanci grupy IV: Malwina, Mundek, Natalia , grupy V: Nina, Mikołaj, Olek oraz VI: Anastazja, Jaś, Olek, uczestniczyli w konkursie ekologicznym, którego celem było wykazanie się wiedzą i umiejętnościami z zakresu ekologii oraz dotyczącymi ochrony przyrody. Dzieci rozwiązywały zagadki, wykonywały zadania sprawnościowe, prezentowały utwory o tematyce przyrodniczej i ekologicznej, wykazały się swoją kreatywnością w projektowaniu strojów z recyklingu. Dzięki owocnej współpracy między zespołowej, drużyny bezbłędnie wykonały wszystkie zadania uzyskując równorzędne pierwsze miejsce. Dzieci dumne i szczęśliwe  odebrały gratulacje, dyplomy i nagrody z rąk Jury: pani dyrektor Teresy Kachniarz. pani wicedyrektor Agnieszki Rokickiej oraz pani Magdaleny Onochin. Gratulujemy zwycięzcom sukcesu. Życzymy, aby wiedza i umiejętności, którymi wykazały się dzieci, zaowocowały w przyszłości!

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum