OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „SENSORYCZNY KOGEL -MOGEL”

Grupa III  bierze udział w projekcie „SENSORYCZNY KOGEL -MOGEL”

W ramach projektu powstała sensoryczna ścieżka stworzona z darów natury.

Celem głównym projektu jest:

– usprawnianie motoryki dużej – ćwiczenie postawy,

– usprawnianie motoryki małej – usprawnianie funkcji ręki.

Udział w projekcie  to dostarczenie dzieciom poprzez zabawę różnorodnych bodźców wspomagających integracje wszystkich zmysłów oraz ich rozwój.

Zabawy te: stymulują percepcję wzrokową i słuchową; sprzyjają rozwijaniu zdolności motorycznych; wspomagają rozwój intelektualny, ruchowy i emocjonalno-społeczny; wspierają rozwój mowy i aktywizują komunikację; rozwijają kreatywność i zainteresowanie otaczającym światem.

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum