W dniu 9 maja 2022 r. dzieci z grupy IV były na wycieczce w Muzeum Wsi Lubelskiej. Celem wycieczki, oprócz dobrej zabawy, było ukazanie warunków życia na wsi w dawnych czasach, czynności gospodarskich, upraw polowych oraz tradycyjnych rzemiosł. Po dojechaniu na miejsce przywitała nas pani przewodnik, z którą mieliśmy możliwość zwiedzenia wiatraka, chałup wraz z izbami, zagród i podwórek na których pasły się kozy, kury, kaczki, gęsi i króliki. Dzieci zobaczyły też zabytkową studnię, 300-letni kościółek, dworek dziedzica. Dzięki tej wycieczce, dzieci mogły poczuć klimat starodawnej wsi lubelskiej.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum