10 maja 2022r. omawiając tematykę “Tradycje sztuki ludowej Polski” dzieci z grupy V udały się do Muzeum na Zamku Lubelskim.

Zobaczyły jak zmieniało się życie ludzi na przestrzeni wieków: ich zwyczaje, ubrania, naczynia, jak rozwijało się rzemiosło. Oglądały obrazy, rzeźby, stroje ludowe i wiele innych eksponatów.

Nie zabrakło też wrażeń związanych z lubelską legendą o “Czarciej Łapie”: Dzieci mierzyły swoje dłonie do wypalonej “Czarciej Łapy” na stole z Trybunału Koronnego.

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum