Dzieci z grupy VI i III wybrały się na wycieczkę do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego Filii nr 11. Wspólnie zwiedziły pomieszczenia biblioteczne, obejrzały bogaty księgozbiór, a także wystawę prac malarskich. W rozmowie z Panią Bibliotekarką dowiedziały się o wartości książek i zostały zachęcone do wypożyczania książek.

 

                   

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum