“Wsiadaj zimo na sanki i uciekaj już

  zabierz śnieżne bałwanki, zabierz wiatr i mróz…”

21 marca wspólnie ze wszystkimi dziećmi z naszego przedszkola powitaliśmy Panią Wiosnę. Na jej cześć zorganizowaliśmy  barwny korowód. W czasie jego trwania wspólnie zaśpiewaliśmy piosenki o tematyce wiosennej. Poznaliśmy również tradycje związane z Marzanną. Pani Wiosno czekaliśmy na Panią !!!!

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum