To już kolejne spotkanie z funkcjonariuszem Straży Miejskiej w Lublinie., który przedstawił nam film “Urodziny Maćka. Krótka historia o tolerancji”.

Głównym celem spotkania było:

  • rozwijanie empatii,

  • kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec odmienności,

  • rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych.

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum