Dzieci były na zimowym spacerze rekreacyjno-edukacyjnym, połączonym z obserwacjami przyrodniczymi. Spacer zakończył się bezpiecznymi zabawi na śniegu.

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum