RAMOWY ROZKŁAD DNIA – DZIECI MŁODSZE

6.00 – 8.00   schodzenie się dzieci, ćwiczenia indywidualne

8.00 – 8.30   zabawy swobodne, ćwiczenia indywidualne

8.30 – 9.00   czynności samoobsługowe i organizacyjne – przygotowanie do śniadania

                 śniadanie

9.00 – 12.00   zajęcia dydaktyczne (religia – poniedziałek, środa)

                              zabawy swobodne

                              czynności organizacyjne i samoobsługowe

                               zabawy, zajęcia w ogrodzie przedszkolnym, spacery i wycieczki

12.00 – 12.45   czynności organizacyjne i samoobsługowe – przygotowanie do obiadu

           obiad

12.45 – 13.15   czynności opiekuńcze, relaksacja: słuchanie bajek, opowiadań

13.15 – 14.30  odpoczynek poobiedni przy muzyce

14.30 – 15.00  czynności samoobsługowe i organizacyjne – przygotowanie do podwieczorku

          podwieczorek

15.00 – 17.00  zabawy swobodne, ćwiczenia indywidualne, prace porządkowe w sali,

          pobyt w ogrodzie przedszkolnym – rozchodzenie się dzieci.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – DZIECI STARSZE

6.00 – 8.00   schodzenie się dzieci, ćwiczenia indywidualne

8.00 – 8.30   zabawy swobodne, ćwiczenia indywidualne

8.30 – 9.00   czynności samoobsługowe i organizacyjne – przygotowanie do śniadania

      śniadanie

9.00 – 12.00   zajęcia dydaktyczne (religia – poniedziałek, środa)

                              zabawy swobodne

                              czynności organizacyjne i samoobsługowe

zabawy, zajęcia w ogrodzie przedszkolnym, spacery i wycieczki

12.00 – 12.45   czynności organizacyjne i samoobsługowe – przygotowanie do obiadu

          obiad

12.45 – 13.00   czynności opiekuńcze, relaksacja: słuchanie bajek, opowiadań

13.00 – 13.30  zabawy w ogrodzie przedszkolnym

13.30 – 14.00   ćwiczenia indywidualne, zabawy swobodne

14.00 – 14.15  czynności samoobsługowe i organizacyjne – przygotowanie do podwieczorku

          podwieczorek

14.15 – 17.00  zabawy swobodne, ćwiczenia indywidualne, prace porządkowe w sali,

          pobyt w ogrodzie przedszkolnym – rozchodzenie się dzieci.

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum