Doświadczenia z wodą były tematyką ostatnich zajęć w grupie IV. Podczas rozmowy o żywiołach występujących w przyrodzie wykonaliśmy ciekawy eksperyment m.in. ,,Co to jest grad”? oraz ,,Wybuch wulkanu”. Dzieci obserwowały zjawisko zmiany wody ze stanu ciekłego w stały wykonując doświadczenie z balonami i wodą, czego efektem były kule lodu. Drugim eksperymentem była symulacja ,,wybuchu wulkanu”.

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum