Kolejnym działaniem promującym Europejski Tydzień Mobilności było spotkanie na temat bezpieczeństwa. W czasie jego trwania utrwaliliśmy wiadomości na temat znaków drogowych, numerów alarmowych i zasad prawidłowego przechodzenia przez pasy. Po wspólnych zabawach z Misiem Poli wspólnie maszerowaliśmy w barwnym korowodzie promując hasło akcji: “Przesiadaj się i jedź”.

   

   

   

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum