W tym roku, dzień 14 października uczciliśmy piosenkami, okazując szacunek dla wszystkich pracowników oświaty. Chcieliśmy też oficjalnie powitać panią Agnieszkę, która obejmie funkcję wicedyrektora w naszym przedszkolu. Wszystkim pracownikom zaśpiewaliśmy owacyjnie: STO LAT! Słodkim upominkiem- torcikiem,  przygotowanym przez kochanych Rodziców uczciliśmy ten wyjątkowy dzień!

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum