W poniedziałek w grupie II obchodziliśmy Dzień Dawnych Książek – dzieci oglądały dawne książeczki, ilustracje, dowiadywały się o wartości tych książek, o potrzebie szacunku dla książki. Rozwijały swoje zainteresowania czytelnicze podczas zabawy tematycznej “Antykwariat” – poznały znaczenie tego słowa. Wspólnie sformułowaliśmy wniosek, że dawne książki dla dzieci są ciekawe, mądre i pouczające, choć nie tak kolorowe i barwne jak współczesne.

   

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum