Edyta Busse

To już kolejne spotkanie z funkcjonariuszem Straży Miejskiej w Lublinie., który przedstawił nam film “Urodziny Maćka. Krótka historia o tolerancji”.

Głównym celem spotkania było:

  • rozwijanie empatii,

  • kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec odmienności,

  • rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych.

 

 20 stycznia, dzień przed zbliżającym się Dniem Babci i Dziadka, dzieci z naszej grupy wspólnie z dziećmi z gr. IV wybrały się do Prawosławnego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Unickiej.

Przedszkolaki sprawiły wszystkim zebranym gościom wiele radości poprzez zaprezentowanie programu artystycznego oraz obdarowywanie ich wytworami swojej pracy wręczając  samodzielnie przygotowane upominki.

W podziękowaniu za  występ przedszkolaków, 90 letnia pensjonariuszka Domu Opieki – emerytowana nauczycielka z Warszawy – wyrecytowała dzieciom ulubione wiersze z okresu swojego dzieciństwa oraz obdarowała dzieci słodkim upominkiem.

To były piękne i wzruszające chwile zarówno dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej jak i reprezentantów naszego przedszkola.

Dzieci z grupy V aktywnie włączyły się do akcji “Dokarmiamy ptaki zimą”.

Bardzo chętnie przyniosły do przedszkola różne pożywienie specjalne dla ptaków.

Z wielką ciekawością oglądały z czego składa się takie pożywienie wykorzystując nawet lupy.

Dzielnie umieszczały w karmnikach zawieszonych na drzewach w ogrodzie przedszkolnym tzw. zimowe kule, czyli zalane tłuszczem orzechy i nasiona oraz wsypywały specjalną mieszankę nasion.

Akcja jest praktykowana w naszym przedszkolu od kilku lat i tradycyjnie jest wspierana przez wszystkie dzieci i rodziców oraz personel.

 

 

Dziś do naszego przedszkola przybył Mikołaj z wielkimi workami prezentów.

Przywitaliśmy naszego gościa piosenkami.

Okazało się, że jedną z zaśpiewanych przez nas piosenek bardzo dobrze znał Mikołaj i zaakompaniował nam na pianinie.

To był bardzo radosny dzień dla wszystkich przedszkolaków!!!

MIKOŁAJKI DLA DZIECI Z HOSPICJUM IM. MAŁEGO KSIĘCIA W LUBLINIE

Każdy z nas może być Św. Mikołajem!!!

W dniach 23 – 28 listopada 2022 roku nasze przedszkole organizowało zbiórkę słodyczy i zabawek dla dzieci z Lubelskiego Hospicjum  im. Małego Księcia.

Dziękujemy dzieciom i rodzicom za aktywne wsparcie przyczyniając się do odrobiny radości i uśmiechu na twarzach chorych dzieci.

Przedszkole nr 54 w Lublinie zaprosiło nas do swojego przedszkola na koncert patriotyczny “Kto Ty jesteś – Polak mały.”

Wysłuchaliśmy wiązanki pieśni patriotycznych w przepięknym wykonaniu dzieci z najstarszej grupy.

Dzieci z gr. V. wzięły udział w akcji profilaktycznej pod hasłem ” Zadbaj o zdrowie swojej jamy ustnej”, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii  (PTSS – oddział Lublin).

Głównym celem akcji jest wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej u dzieci.

 

 

Celem wycieczki było zapoznanie z wyposażeniem urzędu pocztowego i pracą listonosza. Dzieci poznały zakres usług pocztowych, zadania jakie spełnia ten urząd w naszym życiu oraz dowiedziały się jak potrzebna i odpowiedzialna jest praca listonosza. Przedszkolaki poznały logo poczty oraz oglądały różnorodne przekazy pocztowe. Poznały drogę listu, paczki i innych przesyłek. Wizyta na poczcie była również dobrą okazją do utrwalenia nawyku kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym.

 

Wiek przedszkolny to bardzo ważny okres w życiu dziecka, w którym tworzą się nawyki, kształtują procesy uczuciowe, umysłowe, charakter oraz osobowość. Właśnie w tym wieku ważnym zadaniem nauczycieli przedszkola jest odpowiedni dobór książek, które posiadałyby bogaty zasób treści o charakterze wychowawczym. Potrzeba kontaktu z książką nie powstaje u dziecka spontanicznie, stąd musi ją wzbudzić rodzic lub nauczyciel w procesie wychowania.

Mając pełną świadomość znaczenia książki w procesie wychowawczo – dydaktycznym małego dziecka postanowiliśmy wspólnie z rodzicami zorganizować “Kącik Książki” w naszej sali.

Rodzice zakupili matę, poduszki oraz ciekawe pozycje książkowe, aby dzieci w wolnym czasie mogły sobie odpocząć i się zrelaksować oglądając lub słuchając czytanych przez nauczyciela lub zaproszonego gościa bajek.

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum